GezondheidZakelijk

BHV en een RI&E helpen om een hoog ziekteverzuim tegen te gaan

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren moeten omgaan met de ene na de andere tegenslag. Eerst de coronapandemie, die het bemoeilijkte of zelfs onmogelijk maakte producten of diensten te kunnen aanbieden aan klanten. Vervolgens was er sprake van grondstoftekorten met daaropvolgend prijsstijgingen, en gestegen prijzen van energie. Tot slot is de vraag naar producten en diensten amper gedaald, zelfs ondanks de gestegen inflatie. Zowat alle bedrijven kampen daardoor met een medewerkerstekort. Vanwege een tekort aan passend personeel, maar ook vanwege het relatief hoge ziekteverzuim. Wat kunnen bedrijven aan dit laatste doen?

Ziekteverzuim voorkomen

Ziekteverzuim kan zowel een lichamelijke als psychische oorzaak hebben. De fysieke risico’s die medewerkers lopen kun je inschatten door een RI&E op te stellen en deze actueel te houden (ofwel let op de veranderingen binnen je organisatie). Deze zorgt voor het inzichtelijk maken en bewustwording van de risico’s binnen je organisatie en brengt in kaart waarop getraind en geoefend moet worden.. Een gedegen inschatting van het risico op klachten en / of ongevallen, maakt het gemakkelijker deze te voorkomen.

Daarnaast moeten ook de mentale oorzaken van ziekteverzuim zeker niet uit het oog verloren worden. Let er dus op dat de sfeer op de werkvloer goed is, de werkdruk niet te hoog is en hanteer actief een anti-pestprotocol.

Snel en adequaat reageren bij ongevallen met BHV

In bedrijven die klanten ontvangen of medewerkers in dienst hebben, moet verplicht altijd een BHV’er aanwezig zijn. Iemand die een BHV-cursus heeft gevolgd kan onder meer een beginnende brand blussen, mensen uit een pand evacueren en eerste hulp toepassen. Laat voldoende medewerkers een BHV-cursus volgen, zorg dat er altijd voldoende Bedrijfshulpverleners op locatie aanwezig zijn, leg in een BHV-plan vast wat er moet gebeuren bij een calamiteit en oefen noodsituaties regelmatig.

Problemen voorkomen is altijd beter dan ze achteraf te moeten gaan genezen. Het is echter ook belangrijk te onthouden dat preventieve maatregelen niet voldoende zijn. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en er zal vroeg of laat toch een keer iets misgaan. Door als bedrijf met een goed georganiseerde BHV voorbereid te zijn op een calamiteit, voorkom je dat een situatie verergert.

Een medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen

Hoeveel aandacht je ook aan preventie zal besteden en hoe goed de BHV binnen een bedrijf ook georganiseerd is, je kunt ziekteverzuim nooit helemaal voorkomen. Denk alleen aan de mensen die vooral in de wintermaanden uitvallen vanwege virussen zoals de griep. Om te voorkomen dat uitval van medewerkers een groot probleem wordt, is het belangrijk te sturen op zo snel mogelijke re-integratie.

Een leidinggevende of iemand van HR kan regelmatig contact opnemen om te informeren hoe het gaat, en om de zieke medewerker betrokken te houden bij het arbeidsproces en de werkvloer. Het is aan te raden het re-integratieproces te laten begeleiden door een arbodienst of bedrijfsarts. Dit verkleint de kans op langdurig verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid.

Conclusie: aandacht voor brede aanpak van ziekteverzuim

Met de huidige personeelstekorten ligt de nadruk binnen veel bedrijven momenteel op zo snel mogelijk, zoveel mogelijk werk afhandelen. Om ziekteverzuim te voorkomen en zo laag mogelijk te houden is het daarom ook belangrijk te kijken naar hoe er gewerkt wordt. Een inschatting van de risico’s, preventieve maatregelen ter voorkoming van klachten en ongevallen, een goede reactie op bedrijfsongevallen en sturing op een snelle integratie vormen allemaal belangrijke onderdelen van dit proces!

Share

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button