Joodse opstand in Warschau door nazi’s neergeslagen

Joodse opstand in Warschau door nazi’s neergeslagen

Joodse in Warschau door nazi’s neergeslagen

Al snel nadat de Duitsers bezetten werd de joodse bevolking door de nazi’s bijeengedreven in getto’s. In de Poolse hoofdstad zaten meer dan 500.000 joden verzameld in de joodse wijk van de stad. Tot de oorlog woonden in datzelfde gebied niet meer dan 100.000 mensen. Door middel van een drie meter hoge muur, met prikkeldraad, werd de wijk afgesloten.

In 1942 begonnen de Duitsers met de deportaties naar het vernietigingskamp Treblinska. Binnen twee maanden vonden bijna 300.000 joden de dood. Voordat de deportaties begonnen waren al honderden mensen door verhongering, ziektes en executies om het leven gekomen.

De overgebleven 50.000 joden kwamen op 18 januari 1943 voor het eerst succesvol in opstand en ze konden de controle over de wijk overnemen.Vervolgens bereidden ze zich voor om een veldslag te gaan leveren met de Duitsers.

Deze veldslag begon op 19 april 1943. De Duitsers kwamen zwaar gewapend de getto binnen, maar werden warm onthaald. De Duitsers drongen echter binnen en staken huizen in brand en alle opgepakte joden werden direct geëxecuteerd. De joodse strijdkrachten beperkten zich tot verdedigen, maar de Duitsers waren in de meerderheid. De leider van de opstand werd op 8 mei neergeschoten en ruim een week later pleegden de overige strijders zelfmoord om aan de Duitse martelingen te ontkomen.

Na de opstanden werd de getto volledig verwoest , waarna ze er een plaatsten. De ruim 40.000 joodse overlevenden werden naar Treblinska gebracht.

Share


Vakantie boeken? Boek bij de Nederlands sprekende eigenaar zonder extra kosten!

Laat wat van je horen

*