Reizen

De top 10 moeilijkste talen om te leren

In hoeverre een taal aan je moedertaal verwant is, speelt een grote rol in hoe makkelijk de taal is om te leren. Als je begint met het leren van een taal die geen raakvlakken heeft met een taal die je al kent, heb je geen houvast aan woorden die er bekend uitzien en grammaticale principes die je al snapt. Bovendien moet je als eerste vaak een hele nieuwe manier van schrijven leren en rollen de klanken aanvankelijk moeilijk van je tong. De onderstaande talen zijn zeer uitdagend om te leren voor Nederlandstaligen.

1. Japans

Wereldwijd spreken ongeveer 128 miljoen mensen Japans, natuurlijk vooral in Japan. Deze taal wordt geschreven met een mengeling van Kanji, waarin de karakters voor woorden of woorddelen staan; en Kana, waarin ieder karakter verbonden is aan de klank van één lettergreep. In de Japanse taal is de context vaak essentieel om een zin te kunnen begrijpen. Het onderwerp van de zin wordt namelijk vaak weggelaten en persoonlijke voornaamwoorden worden alleen bij uitzondering gebruikt. Bovendien geven sprekers vaak niet aan dat ze het over een meervoud hebben als dit uit de context duidelijk wordt.

2. Arabisch

Het Arabisch wordt gesproken door ongeveer 380 miljoen mensen in verschillende landen, met name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In het gesproken Arabisch bestaan grote variaties tussen verschillende gebieden, maar over het algemeen wordt bij het schrijven overal dezelfde vorm gebruikt. Het Arabische alfabet wordt van rechts naar links geschreven. In de meeste teksten wordt een gedeelte van de klinkers niet geschreven, wat het lezen moeilijker maakt. Het Arabisch bevat enkele klanken waartussen het verschil moeilijk te horen is voor Nederlandstaligen die pas begin met het leren van de taal.

3. Kantonees

Het Kantonees is een taal die in het zuidoosten van China en op Hong Kong wordt gesproken. Wereldwijd heeft zijn er ongeveer 84 miljoen mensen die een van de Kantonese dialecten spreken. Net als in veel andere Aziatische talen is de betekenis afhankelijk van de toonhoogte waarop een woord wordt uitgesproken. Het Kantonees is een analytische taal, net als het Vietnamees en het Mandarijn. Volgens het Foreign Service Institute kost het Engelssprekenden ongeveer 2.200 uur om het Kantonees behoorlijk te leren beheersen.

4. Mandarijn

Het Mandarijn is een Chinese taal die misschien beter beschreven kan worden als een groep talen. Regionale vormen van Mandarijn kunnen onderling evenveel van elkaar verschillen als Nederlands en Deens. Als je alle vormen van Mandarijn bij elkaar optelt, heeft de taal bijna een miljard sprekers. Het standaard Mandarijn, gebaseerd op het Mandarijn in Beijing wordt gesproken, is de officiële taal van China. Het Mandarijn wordt geschreven met karakters die voor één woord of woorddeel staan en dus niet aan klank zijn verbonden. Om een Chinese krant te lezen moet je ongeveer 3.000 karakters kennen.

5. Koreaans

wat zijn de top 10 moeilijkste talen

Het Koreaans is de moedertaal van meer dan 77 miljoen mensen in Noord-Korea en Zuid-Korea. Er zijn verschillen in het taalgebruik ontstaan tussen deze twee landen. Het Koreaans maakt geen onderdeel uit van een grotere taalfamilie en is dus een geïsoleerde taal. De vocabulaire bevat wel leenwoorden uit Chinese en Europese talen, dit laatste vooral in Zuid-Korea. Het Koreaans heeft een eigen alfabet, waarvan de letters per lettergreep onder elkaar worden geschreven.

6. Vietnamees

Het Vietnamees, de officiële taal van Vietnam, wordt wereldwijd door ongeveer 76 miljoen mensen gesproken. De taal wordt, net als het Nederlands, geschreven met het Latijnse alfabet. De toonhoogte en lengte van klanken beïnvloedt de betekenis van woorden. Informatie hierover is in het Vietnamees schrift verwerkt, bijvoorbeeld in accenten op letters. Het Vietnamees is een analytische taal. Dit betekent dat eigenschappen van een woord, zoals bijvoorbeeld een werkwoordstijd, niet worden uitgedrukt door het woord te vervoegen, maar door de toevoeging van een los woord.

7. Georgisch

Het Georgisch vormt samen met enkele kleinere talen uit de regio de Kartveelse of Kaukasische taalfamilie. De taal heeft dus weinig gemeen heeft met andere talen uit Midden-Azië en Oost-Europa. Het Georgische alfabet heeft 33 letters. De Georgische taal heeft een complexe grammatica. De woorden worden gevormd door agglutinatie, net als in het Hongaars, waarmee veel nuance in betekenis kan worden uitgedrukt. De Georgische taal kent zeven naamvallen, maar geen verschillende geslachten.

8. Thais

Het Thais is de moedertaal van een groot deel van de bevolking van Thailand en wordt door minderheidsgroepen in het land als een tweede taal gebruikt. Het Thaise schrift bestaat uit 44 symbolen voor medeklinkers, waar toevoegingen aan worden gemaakt die de klinkerklank specifiëren. De betekenis van woorden is afhankelijk van de toon waarop ze worden uitgesproken. Er zijn drie verschillende toonhoogtes en daarnaast een ‘stijgende’ en een ‘dalende’ vorm. Wie het Thais wil leren, zal dus veel naar de taal moeten luisteren.

9. Hongaars

Het Hongaars is net zoals het Fins lid van de Finoegrische taalfamilie. Het Hongaars heeft een complexe grammatica. Een opvallend onderdeel van de grammatica is agglutinatie. Dit betekent dat er door achtervoegsels aan een stamwoord te plakken een boel kan worden uitgedrukt in één woord. Zo kun je ‘in jouw huis’ in het Hongaars in één woord zeggen. Volgens het Amerikaanse Foreign Service Institute kost het Engelssprekenden ongeveer 1.100 uur om het Hongaars voldoende te leren beheersen om aan de meeste gesprekken deel te kunnen nemen.

10. Fins

Wereldwijd heeft spreken er ongeveer zes miljoen mensen Fins. Het Fins is een onderdeel van de Finoegrische taalfamilie, die ver verwijderd is van de Germaanse taalfamilie waar het Nederlands toe behoort. De taal heeft wel veel leenwoorden uit andere Europese talen overgenomen. Binnen het Fins bestaan er veel verschillen tussen de schrijf- en de spreektaal. De taal bevat geen geslachten, wat het leren van Fins weer iets simpeler maakt. Je hoeft namelijk niet te leren of bijvoorbeeld een tafel mannelijk, vrouwelijk, of onzijdig is.

Share

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button