Reizen

De top 10 armste landen ter wereld

De rijkdom van een land is natuurlijk op allerlei verschillende manieren te meten. Deze lijst is gebaseerd op gegevens van de Wereldbank. De Wereldbank heeft van alle landen het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in 2020 vastgesteld en de waarden aangepast om koopkrachtpariteit te bereiken. Dit betekent dat de waarden onderling vergelijkbaar zijn wat betreft de koopkracht van het geld in het dagelijks leven. Volgens deze berekening is het nationaal product per capita van Nederland 59.228,80 dollar. Het gaat hier om internationale dollars, die niet gelijk zijn aan de huidige waarde van de Amerikaanse dollar.

1. Burundi

Burundi is een klein land in Centraal-Afrika dat ten oosten van de Democratische Republiek Congo ligt. Een groot gedeelte van de bevolking leeft van de landbouw; minder dan 15 procent van de inwoners van Burundi woont in een stad. Het World Happiness Report in 2018 concludeerde dat de inwoners van Burundi het minst gelukkig waren van alle landen ter wereld. Het nationaal product per capita, gecorrigeerd voor koopkrachtpariteit, bedraagt maar 771,20 dollar.

2. Somalië

Somalië is een land in de hoorn van Afrika met een lange kustlijn langs de Indische Oceaan. In dit land is in 1988 een burgeroorlog begonnen die nog niet over is. Het conflict heeft ervoor gezorgd dat er lange tijd geen effectieve centrale regering was. Een groot gedeelte van de bevolking van Somalië bestaat uit veehouders met een nomadische of semi-nomadische levensstijl. In recente jaren is medische zorg er een stuk beter beschikbaar en betaalbaar geworden dankzij verschillende initiatieven vanuit de bevolking.

3. De Centraal-Afrikaanse Republiek

De Centraal Afrikaanse Republiek ligt ten noorden van de DRC, in het midden van Afrika. De naam van dit land wordt ook wel afgekort tot CAR. Sinds 2012 is er een burgeroorlog gaande in de CAR. Het bruto binnenlands product per persoon in CAR is 979,60 euro. De gemiddelde levensverwachting is er slechts dan 53 jaar. Meer dan 60 procent van de inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek is ondervoed.

4. De Democratische Republiek Congo

De Democratische Republiek Congo, ook wel afgekort tot DRC, is een groot land in Centraal Afrika. Na Nigeria en Ethiopië is de DRC het Afrikaanse land met de meeste inwoners. De DRC is het toneel geweest van bloederige oorlogen en tot op de dag van vandaag is er gewapend conflict in het oosten van het land. Door de conflicten zijn veel mensen op de vlucht geslagen en is de voedselproductie verstoord. Honger is dan ook een ernstig probleem in de Democratische Republiek Congo.

5. Zuid-Soedan

Top 10 armste landen ter wereld

Zuid-Soedan is sinds 2011 een onafhankelijk land. Sinds 2013 is het land geteisterd door verschillende golven van gewapend conflict. In 2021 laait opnieuw geweld op. Veel mensen zijn op de vlucht en twee derde van de bevolking is voedselonzeker. De Wereldbank heeft het bruto binnenlands product per capita niet meer vastgesteld sinds 2015, toen het 1234,70 dollar was. Volgens de berekening van het Internationaal Monetair Fonds was dit in 2020 slechts 825 dollar.

6. Niger

Niger ligt ten noorden van Nigeria. Het overgrote deel van het land wordt in beslag genomen door de Sahara. De bevolking is geconcentreerd in het zuidwesten van het land. Een groot gedeelte van de inwoners van Niger is afhankelijk van de landbouw en wordt hard getroffen door droogtes en de uitbreiding van de woestijn. In grote delen van het land is er regelmatig tekort aan schoon drinkwater. Het bruto binnenlands product per persoon in Niger is 1.262,60 dollar.

7. Mozambique

Mozambique ligt in het zuidoosten van Afrika aan de kust van de Indische Oceaan. In het zuiden grenst het land aan Zuid-Afrika. In de afgelopen decennia is de economie van Mozambique sterk gegroeid, maar er heerst nog steeds veel armoede. In 2019 moest meer dan 62% van de bewoners van het land rondkomen van minder dag dan 1,90 dollar per dag. De gemiddelde levensverwachting is maar 58 jaar, onder andere doordat Mozambique zwaar is getroffen door de Aids-crisis.

8. Liberia

Liberia is een klein land dat aan de kust van West-Afrika ligt. In de jaren ’90 vonden hier burgeroorlogen plaats die niet alleen veel mensenlevens eisten, maar ook een enorme klap aan de economie toebrachten. Bovendien was Liberia een van de landen die tussen 2013 en 2016 het hardst werd getroffen door de ebolacrisis.

9. Malawi

Malawi is een klein land dat in zuidelijk Afrika, ten westen van Mozambique, ligt. In de afgelopen periode zijn er in dit land verbeteringen zichtbaar in de leefomstandigheden. Het gedeelte van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft neemt af en steeds meer kinderen ontvangen onderwijs. Het bruto binnenlands product per capita is nog steeds echter maar 1.568,40 euro. Net als in andere landen in zuidelijk Afrika is Aids een ernstig probleem voor de volksgezondheid in Malawi.

10. Madagaskar

Madagaskar is een groot eiland dat ten oosten van zuidelijk Afrika in de Indische Oceaan ligt. Het bruto binnenlands product van dit land, met koopkrachtpariteit, was 1.593,10 dollar in 2020. In 2019 leefde drie kwart van de bevolking van Madagaskar onder de internationale armoedegrens van 1,90 dollar per dag. Bij bijna de helft van de kinderen in Madagaskar is de groei belemmerd door ondervoeding.

Share

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button