De zwaarste aardbevingen

Aardbeving Chili

Aardbeving Chili

Een aardbeving wordt veroorzaakt door een trilling of schokkende beweging van een aardkorst. De oppervlakte van de aarde bestaat uit negen grote en zes kleinere aardkorsten. Een aardkorst wordt ook wel een tektonische plaat genoemd. Deze tektonische platen zijn voortdurend in beweging, maar dit gaat slechts met enkele centimeters per jaar.

De aarde is sinds 1 januari 1900 vele malen getroffen door zware en minder zware aardbevingen. Ook Nederland is wel eens getroffen door een aardbeving.

De kracht van een aardbeving wordt bepaald naar aanleiding van de schaal van Richter. In onze lijst kijken we naar de zwaarste aardbevingen die gemeten zijn sinds 1 januari 1900. In onze lijst dodelijkste aardbevingen kijken naar het aantal dodelijke slachtoffers welke direct aan de aardbeving toe te dichten zijn.

  1. Aardbeving Chili, 22-05-1960, kracht 9,5 op de schaal van Richter
  2. ardbeving Atjeh, Indonesië 26-12-2004, kracht 9,3 op de schaal van Richter
  3. ardbeving Alaska, Verenigde Staten, 28-03-1964, 9,2
  4. Aardbeving Rusland, 04-11-1952, 9,0 op de schaal van Richter
  5. ardbeving Japan, 11-03-2011, 9,0
  6. ardbeving Chili, 27-02-2010, 8,8
  7. Aardbeving Ecuador, 31-01-1906, 8,8
  8. Aardbeving Koerilen, 06-11-1958, kracht 8,7 de schaal van Richter
  9. Aardbeving Alaska, 04-02-1965, 8,7
  10.  Aardbeving Alaska, 09-03-1957, 8,6

De zwaarste aardbeving in de twintigste eeuw vond plaats in Chili. De aardbeving met een kracht van 9,5 op de schaal van Richter werd gevolgd door maar liefst 50 naschokken en een tsunami, die ook in Japan slachtoffers maakte. De zwaarste aardbeving van de eenentwintigste eeuw tot nu toe was de aardbeving in Japan, welke ook, met name door de daaropvolgende tsunami, een zeer dodelijke aardbeving was.

Bekijk ook onze andere top 10 lijsten;

Top 10 Dodelijke treinongelukken
Top 10 dodelijke vliegtuigrampen
Top 10 dodelijkste scheepsrampen
Top 10 langste bruggen ter wereld
Top 10 ergste dictators
Top 10 grootste natuurrampen
Top 10 hoogste gebouwen ter wereld
Top 10 grootste olierampen

Share