De dodelijkste scheepsrampen

Dodelijkste Scheepsrampen

Dodelijkste Scheepsrampen

Waarschijnlijk is de ramp met de Titanic de meest bekende scheepsramp sinds de 20e eeuw. Toch was deze ramp niet de meest dodelijke sinds 1 januari 1900. In onderstaand overzicht vind je de 10 meest dodelijke scheepsrampen. In deze lijst zijn getorpedeerde schepen zoals de Wilhelm Gustoff niet opgenomen. Het overzicht bevat rampen veroorzaakt door menselijke fouten, technische fouten of slechte weersomstandigheden.

  1. Le Joola  1863 doden
  2. Neptune  >1700 doden
  3. Dona Paz  1556 doden
  4. Titanic  1503 slachtoffers
  5. Al Salaam Bocaccio  1014 doden
  6. General Slocum  1021 doden
  7. Estonia  852 doden
  8. De Eastland  844 slachtoffers
  9. Camorta  739 doden
  10. De Norge  635 doden

De ramp met het stoomschip General Slocum was de eerste scheepsramp van de 20e eeuw met meer dan 1000 dodelijke slachtoffers. In de ruim 100 jaar na deze ramp, zijn er slechts vijf scheepsrampen geweest die nog meer dodelijke slachtoffers hebben geeist. De scheepsramp met Le Joola staat bekend als de meest dodelijke scheepsramp. Het exact aantal doden bij de ramp met de Neptune is nooit helemaal duidelijk geworden, omdat het niet bekend was hoeveel mensen er op het schip zaten toen het zonk.

Bekijk ook onze andere top 10 lijsten;

Top 10 dodelijke vliegtuigrampen
Top 10 ergste stadionrampen
Top 10 ergste dictators
Top 10 grootste natuurrampen
Top 10 Dodelijke treinongelukken
Top 10 zwaarste aardbevingen
Top 10 langste bruggen ter wereld
Top 10 hoogste gebouwen ter wereld
Top 10 grootste olierampen

Share