Yom Kippoer oorlog

Yom Kippoer oorlog

6 oktober 1973 – Op de Grote Verzoeningsdag werd Israel verrast door de aanval van Egypte en Syrië. Op Grote Verzoeningsdag was er geen openbaar vervoer, geen tv en radio en er werd niet gegeten.

Share