Sigmund Freud overleden

Sigmund Freud overleden

overleden

1939 – De Joodse grondlegger van de psychoanalyse, Sigmund Freud, was in zijn laatste levensjaar genoodzaakt naar Londen te vluchten. De antisemitische dreiging groeide en Oostenrijk werd geannexeerd door Duitsland. Hier stierf hij op 84-jarige leeftijd.

Sigismund Schlomo Freud werd geboren in Moravië op 6 mei 1856. Hij kwam te werken als zenuwarts in Wenen en vanwege zijn achtergrond als fysioloog zag hij psychische uitingen vooral als gevolg van een lichamelijke stand van zaken. Hij kwam in contact met Josef Breuer, waardoor de werking van het onderbewuste meer in beeld kwam bij Freud.

Sigmund Freud herleidde psychische en soms lichamelijke stoornissen tot verstoringen in de psychische energiehuishouding. Een confrontatie met een ‘trauma’ op jonge leeftijd, kon in latere jaren tot psychische ziekte leiden. Freud hield zich in deze context ook veel bezig met hypnose. In 1900 werd zijn opzienbarende werk Die Traumdeutung gepubliceerd, waarin de relatie beschreven werd tussen de betekenis van dromen en het onderbewuste. Dromen zouden volgens Freud verkapte vervullingen zijn van onbewuste wensen.

Freud gaf aan dat de geest onderhevig was aan bepaalde psychische energiestromen, ook wel driften genoemd. Hij onderscheidde de levensdrift, de doodsdrift en de seksuele drift. Zijn meest geniale ontdekking was dat tot ongeveer het zesde levensjaar, een kind een geestelijke ontwikkeling doormaakt (orale, anale en genitale fase). Deze ontwikkeling zou sterk beïnvloed worden door geestelijke interactie. Stoornissen hierin zouden kunnen leiden tot neurosen.

Share


Vakantie boeken? Boek bij de Nederlands sprekende eigenaar zonder extra kosten!

Laat wat van je horen

*