De Rijn vervuild door met pesticiden vervuild bluswater

1 november 1986 – Na een brand in het bedrijf Sandoz, gelegen in het Zwitserse Basel, kwam er bluswater, vermengd met pesticiden in de Rijn terecht. Tot de monding in de Noordzee sterven er waterdieren.

Share