Conferentie van San Remo

19 april 1920 – De conferentie werd gehouden van 19 tot en met 26 april en tijdens de conferentie werd besloten hoe de Arabische gebieden in het Midden-Oosten verdeeld werden.

Share