Verdrag chemische wapens van kracht geworden

29 april 1997 – Het wereldwijde verbod op het gebruik en het in voorraad hebben van chemische wapens werd vastgelegd in een verdrag. Er moesten minimaal 50 landen tekenen.

Share