Hava Rexha, de oudste mens ter wereld, overleden

8 november 2003 – Hava Rexha, de tot dan toe oudste mens ter wereld, overleed op 123-jarige leeftijd.

Share