Francois Faber gedood na vreugdesprong

9 mei 1915 – De succesvolle wielerkampioen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gedood door een scherpschutter toen hij in de loopgracht juichte om de geboorte van zijn eerste dochtertje.

Share