Drijfgas op de markt gebracht

3 oktober 1941 – In de Verenigde Staten kwamen er voor het eerst spuitbussen met drijfgas op de markt. Het gas was gebaseerd op CFK’s. Later bleek dat deze spuitbussen de ozonlaag aantastten.

Share