Eerste bewoners in Almere

30 november 1976 – Familie de Clerk werd de eerste familie die de sleutel kreeg van hun huis in Almere. De overdracht vond exact 14 maanden plaats nadat men begonnen was met de aanbouw van de stad.

Share

Veteranenziekte ontdekt in Philidelphia

27 juli 1976 – De veteranenziekte werd ontdekt in Philadelphia toen vele oud-strijders uit de Vietnamoorlog bij een reünie op hetzelfde moment last kregen van een longontsteking.

Share

Lockheed affaire

26 augustus 1976 – De Lockheed affaire begon toen minister-president Joop den Uyl met een regeringsverklaring kwam waarin de bevindingen omtrent een omkoop poging van vliegtuigfabrikant Lockheed, waar prins Bernhard bij betrokken zou zijn, openbaar werden.

Share