Het Pentagon geopend

15 januari 1943 – Het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger werd in een periode van 16 maanden gebouwd. De totale kosten van het Pentagon bedroegen 83 miljoen dollar.

Share