Verdrag chemische wapens van kracht geworden

Verdrag chemische wapens van kracht geworden

van kracht geworden

1997 – Het wereldwijde verbod op het gebruik en het in voorraad hebben van chemische wapens werd vastgelegd in een verdrag. Er moesten minimaal 50 landen tekenen.

Het verdrag dateerde van 1993, maar moest eerst officieel erkend worden door 50 landen, alvorens het verdrag officieel van kracht kon worden. Het verdrag bevatte bijzondere diepingrijpende inspectiebepalingen, iets dat het een unieke ontwapeningsovereenkomst maakte.

Alle verdragsstaten verplichtten zich door te tekenen tot het stellen van strikte voorwaarden aan de productie en het gebruik van bepaalde chemicaliën en tot het vernietigen van hun chemische wapenvoorraden.

Tien jaar na de van kracht wording, hadden ruim 170 staten het Verdrag chemische wapens ondertekend.

Share


Vakantie boeken? Boek bij de Nederlands sprekende eigenaar zonder extra kosten!

Laat wat van je horen

*