Eenwordingsverdrag

1990 – De vertegenwoordigers van de en tekenden het Eenwordingsverdrag, waarmee de scheiding tussen oost- en west Duitsland officieel ongedaan werd gemaakt. 

In het Eenwordingsverdrag werd overeengekomen dat de beide landen weer samengevoegd werd tot één Duitsland, maar daarnaast werd ook bepaald dat Berlijn weer de hoofdstad werd en de nieuwe Bondsrepubliek alle schulden van de DDR zou overnemen.

De DDR bestond officieel sinds 7 oktober 1949 en was destijds door de Sovjetunie opgericht. Om te voorkomen dat de bevolking naar West-Duitsland vluchtte werd onder meer de gebouwd. De DDR, na de Tweede Wereldoorlog toegewezen aan de Russen, was voor hen strategisch van belang tijd De Koude oorlog.

Vanaf 1988 kwam de bevolking, na de Koude Oorlog in opstand. De Val van de Muur betekende het feitelijke einde van de communistische staat, wat een jaar later officieel gemaakt werd met het Eenwordingsverdrag.

Wolfgang Schauble en Gunther Krause, de vertegenwoordigers van beide landen zetten hun handtekening onder het verdrag, waarna deze dag aangemerkt werd als de Dag van de Duitse eenheid.

Share


Vakantie boeken? Boek bij de Nederlands sprekende eigenaar zonder extra kosten!

Laat wat van je horen

*