Val van Srebrenica

Val van Srebrenica

Val van

1995 – Bosnisch-Servische troepen vielen onder leiding van de stad Srebrenica binnen en vermoordden vervolgens ongeveer 7.500 moslims. De Nederlandse Dutchbat beschermde op dat moment de stad.

Srebrenica, in Bosnië-Herzegovina gelegen, was sinds het uiteenvallen van de Joegoslavische Republiek onder toezicht van de Verenigde Naties. In de stad waren vele vluchtelingen en een groot aantal moslims aanwezig die tegen de Serviërs beschermd dienden te worden.

Dutchbat was verantwoordelijk voor de veiligheid van Srebrenica. Op het moment dat ze begonnen hadden Bosnische soldaten zich al in de buurt van de stad gevestigd. De Nederlanders mochten zich echter alleen bewapenen met lichte wapens.

Op 6 juli 1995 werd de stad aangevallen. Diverse verzoeken om hulp werden geweigerd en in de daarop volgende dagen werden meerdere Dutchbatters gegijzeld. Uiteindelijk werd er op 11 juli hulp geboden, maar de aanval die de VN deed met slechts twee F16′s was volkomen nutteloos.

Na de Val van Srebrenica werden de meeste moslims gevangen genomen. Slechts een enkele wist te ontkomen aan de Serviërs. De Nederlandse soldaten kregen van Mladic te horen dat ze de gevangen moslimmannen niets aan zouden doen en de soldaten hielpen zelfs de Serviërs mee de mannen te scheiden en weg te voeren uit de stad. Deze mannen werden allemaal geëxecuteerd.

Op 21 juli 1995 werden de Nederlandse soldaten weggehaald uit Srebrenica. Naar aanleiding van de Val van Srebrenica werd een grootschalig en langdurig onderzoek ingeschakeld. Ratko Mladic werd op 26 mei 2011 gearresteerd voor zijn aandeel in de gruweldaden.

Share


Vakantie boeken? Boek bij de Nederlands sprekende eigenaar zonder extra kosten!

Laat wat van je horen

*