Koningin-Moeder Emma overleden

1934 – Op 75-jarige leeftijd overleed Koningin-Moeder Emma in Den Haag aan een longontsteking. Zij was echtgenote van Koning Willem III en Koningin-regentes van 1890 tot 1898.

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia werd op 2 augustus 1858 geboren in Arolsen, Duisland. Zij was een van de zeven kinderen van Helena, Prinses van Nassau-Weilburg en George Victor, Vorst van Waldeck en Pyrmont. Op 20-jarige leeftijd trouwde Emma met de 61-jarige koning Willem III. Zij kregen een dochter, Wilhelmina. Het huwelijk tussen Emma en Willem III werd bestempeld als goed, ondanks dat Willem III de harten van menig vrouw op hol liet slaan.

Uit een eerder huwelijk met Koningin Sophie had Willem III drie zoons. Deze stierven allen vroegtijdig, waardoor Wilhelmina troonopvolgster werd. In 1888 ging de gezondheid van Willem III snel achteruit, waarna Emma op 14 november 1890 met algemene stemmen door de Staten Gernaraal benoemd werd tot regentes van haar man. Dit hoefde slechts drie dagen, op 23 november 1890 overleed haar man op 73-jarige leeftijd. Het koningschap werd overgedragen aan de 10-jarige prinses Wilhelmina. Tot aan de 18e verjaardag van Wilhelmina trad Emma op als haar regentes, en nam de regeringstaken waar.

Emma leidde daarna een teruggetrokken leven. Ze deed veel aan liefdadigheid en zette zich sterk in voor de bestrijding van tuberculose, waaraan ook een van haar zusters was overleden.

Share


Vakantie boeken? Boek bij de Nederlands sprekende eigenaar zonder extra kosten!

Laat wat van je horen

*