Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de Nieuwsdossier sites (www.nieuwsdossier.nl, www.nieuwsdossier.eu, www.nieuwsdossier.be en www.nieuwsdossier.com) gelden de volgende regels en voorwaarden.

De rechten met betrekking tot de sites, waaronder de teksten, vormgeving en databestanden berusten bij Nieuwsdossier. De rechten van de getoonde foto’s, afbeeldingen en overig beeldmateriaal op de Nieuwsdossier sites berusten bij derden. U kunt zich voor meer informatie wenden tot de betreffende bronnen. Niettemin sluit Nieuwsdossier iedere aansprakelijkheid uit bij het bezoeken van de website en het lezen van de teksten op de Nieuwsdossier sites.

De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat het kopieren, uitgeven en/of publiceren van enige inhoud van de sites niet is toegestaan, mits daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Nieuwsdossier.

Nieuwsdossier gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het verkrijgen en publiceren van informatie op de sites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder directe en indirecte schade) ontstaan uit het bezoeken van de sites. Nieuwsdossier is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden.

Op sommige onderdelen van de sites is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige ideeen en concepten, etc.) te leveren aan de sites. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen, dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden. Deelname aan deze sites is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer garandeert door deelname over alle rechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Nieuwsdossier voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

Alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de deelname overgedragen aan Nieuwsdossier en worden derhalve eigendom van Nieuwsdossier, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren. Nieuwsdossier behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden op de sites worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van Nieuwsdossier.

De deelnemers van de prijsvraag gaan, tenzij anders aangegeven, akkoord met het ontvangen van een Nieuwsdossier nieuwsbrief. De ontvanger heeft ten alle tijde de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief. De winnaar van de prijsvraag dient binnen 14 dagen na het verlopen van de prijsvraag te reageren op de ontvangen e-mail. Indien de reactietijd langer is dan 14 dagen, komen de rechten over het ontvangen van een prijs te vervallen. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet gecorrespondeerd worden.

Share