Volkerakdam voltooid

Volkerakdam voltooid

voltooid

1969 – Het vijfde bouwwerk van de scheidde het Volkerak van het Holands Diep en zorgde tevens voor een snelle autoverbinding tussen Rotterdam, Zeeland en het westen van Noord-Brabant.

Er werd veel met België overlegd over sluizen in de dam, aangezien het Volkerak een onderdeel was van de belangrijkste handelsroute tussen Rotterdam en Antwerpen. Na veel overleg kon de bouw van de Volkerakdam in juli 1960 beginnen met de aanleg van een bouwput.

Er werden eerst drie sluizen gebouwd en daarna de Volkerakbrug. Net als bij de Veerse Gatdam werd er bij het maken van de dam gebruik gemaakt van caissons en het allerlaatste gat, het Ventjagersgat, werd in 1959 met zand gedicht.

Het bouwen van de Volkerakdam, die in totaal 4,5 kilometer lang werd, ging veel sneller en gemakkelijker dan de voorgaande dammen, aangezien er geen lastige getijstromen waren.

Een overzicht van het grootste waterbouwwerk uit de geschiedenis: Deltawerken – Beeld van Nederland.

Share


Vakantie boeken? Boek bij de Nederlands sprekende eigenaar zonder extra kosten!

Laat wat van je horen

*