Veenlijken in Weerdinge gevonden

Veenlijken in Weerdinge gevonden

in gevonden

– De veenarbeider ontdekte in het veen een tweetal lijken. De lijken werden voorzichtig uitgegraven en bleken te dateren uit de late IJstijd of de Romeinse tijd.

Aanvankelijk dacht met dat het ging om een man en een vrouw. De lijken werden dan ook wel het paar van Weerdinge genoemd. Ze lichamelijke resten lagen naast elkaar, waarvan de ene op de uitgestrekte arm van de ander lag. De meeste botten van de lichamen waren vergaan, maar door het zuur in het veen waren er wel enkele organen bewaard gebleven.

Na onderzoek, vele jaren later, bleek dat het om twee mannen ging. Een van de mannen had een gat in de borst, waaruit men concludeerde dat hij vermoedelijk om het leven was gebracht. De lijken bleken te dateren tussen 50 jaar voor en 50 jaar na Christus.

De lijken werden overgebracht naar het Drents Museum om daar tentoongesteld te worden.

Share


Vakantie boeken? Boek bij de Nederlands sprekende eigenaar zonder extra kosten!

Laat wat van je horen

*